Waarom een thuisfront commissie?Bij Wycliffe is er een tweedeling bij de projecten
Voor de producten, dat kan een
bijbelvertaling zijn of in ons geval een
stripboek in een nieuwe taal, zijn aparte
budgetten. De werkers aan deze producten
worden hieruit niet betaald.
De werkers krijgen hun inkomsten uitsluitend uit de
giften van een achterban die hun werk wil steunen.
Als er niet voldoende geld binnenkomt, gaat
Wycliffe er van uit dat de werker minder uren gaat
werken.
Om de werkers te ondersteunen is er voor hen een thuisfront commisie.
De meeste werkers doen dat in het buitenland en voor hen is het extra moeilijk om contact met
de achterban te onderhouden, maar ook voor de werkers in Nederland is een TFC belangrijk. Zo is
het voor een TFC vaak gemakkelijker om giften te vragen voor het werk.
Maar de TFC is er ook om de werker op allerlei andere manieren te steunen, als hij in de put zit,
ziek is, zichzelf dreigt te verwaarlozen ten bate van zijn project, voorbede, organiseren van acties
enz.