Wie zijn wij?

We stellen ons even voor:

Theo de Vries

Voorzitter
Ik ben vanaf de start bij de TFC van Christiaan betrokken.
Een aantal jaren voordat Christiaan dit project op zich nam, heb ik een tijdje een dag in de
week bij Wycliffe gewerkt. Het stripboek lag toen op de plank, maar er was niemand om er
mee aan de slag te gaan tot Christiaan het werk op zich genomen heeft.
De laatste jaren zien wij een wonderbaarlijke zegen die dit stripboek geeft aan kinderen en
beginnende bijbellezers in meer dan tweehonderd talen en er komen er nog steeds meer bij.
Voor ons is het min of meer natuurlijk om te kunnen lezen en schrijven in onze eigen taal. In
andere landen is dat lang niet altijd het geval. Het stripboek is voor die mensen een geweldig
hulpmiddel.
Daarom ben ik blij Christiaan en Heidi in dit werk als voorzitter van zijn TFC, te mogen
bijstaan.
 
Josien van de Ven

Secretaris
Sinds een aantal jaren zijn mijn man en ik betrokken bij een Bijbelstudie groep voor Arabisch
sprekenden in Zeist. Het gaat om mensen die net aangekomen zijn als vluchteling, of een
status hebben en hier al langer wonen. Mensen met een orthodoxe
achtergrond, moslims die christen zijn geworden, en moslims die geïnteresseerd zijn in het
christelijk geloof. Een heel boeiende, gemêleerde groep. Heel interessant om een gesprekje
met ze te hebben, te horen waar ze vandaan komen, en wat te leren over hun cultuur en
gewoontes. Daarbij loop je er steeds tegenaan dat je elkaars taal (nog) niet spreekt, of
onvoldoende. De wil om met elkaar te communiceren is er wel,
maar het gaat meestal met handen en voeten. En met Google Translate!
Dit herinnert me er steeds aan hoe belangrijk het is dat mensen in hun eigen taal het goede
nieuws over Jezus kunnen horen. Dat ze horen dat Hij van ze houdt, in de taal van hun hart!
Daarom vind ik het werk voor het stripboek Jezus Messias ook zo mooi. En ben ik blij dat ik
deel mag uitmaken van het TFC van Christiaan en Heidi.
 
Paul van der Sluis

Penningmeester
Mijn eerste ontmoeting met de Here Jezus, op 28-09-1975, heeft toen zo'n diepe indruk op me
gemaakt dat ik sinds dien niet meer dezelfde ben. Zelfs al zou ik er daarna niets meer mee
hebben gedaan dan had het me toch veranderd en dat is maar goed ook. Ik kan niet nalaten te
spreken van wat ik toen en sinds die heb gehoord en gezien!
Getrouwd op 30-06-1986 met Irma, het liefste meisje van de wereld. We zijn gezegend met
drie geweldige kinderen: de tweelingdochters Ilonka en Anica en zoon Laurens. Anica is
getrouwd maar we hebben het voorrecht dat Ilonka en Laurens nog steeds bij ons wonen in
ons heerlijke huis in Woudenberg, in een fijne buurt met fijne buren.
In de TFC ben ik in het bijzonder belast met de zorg voor de financiële gezondheid van Christiaan.
 
Johan Lotterman


Janny Lotterman

Wij zijn Johan en Janny Lotterman.

Eén van de belangrijkste redenen dat we lid zijn van het tfc is de
betrokkenheid bij bijbelverspreiding in de vorm van een 'beeldboek'.
Immers, veel mensen in 3e wereld landen kunnen niet lezen of schrijven. Omdat we zelf
bijbelvertaler zijn geweest weten we wat het lezen en horen van verhalen uit de Bijbel in de
eigen taal kan bewerken. We zijn onder de indruk geraakt van de zorgvuldigheid en de
precisie waarmee Bijbelverhalen worden omgezet in een script dat hierbij past met behoud
van de oorspronkelijke boodschap.
We doen in het tfc vooral achtergrondwerk.
Ook vertel ik wel eens wat over hun werk in de kerken waar ik mag voorgaan (indien er
openheid voor is).
Verder vinden we het gebedswerk heel belangrijk, en de vriendschap binnen het comité
onderling. Tot eer van Hem, door het maken en verspreiden van boeken die gelezen en
gebruikt worden in heel veel talen. En bidden dat deze boeken bij zullen dragen tot de groei
van gemeenten, zowel in aantal als geestelijk.
 

Wij zoeken nog iemand die enthousiast is voor dit werk (of kan worden) en zich wil inzetten
door lid te worden van de commissie.
Het liefst iemand met een gave voor fondswerving